منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنرمنابع آزمون کارشناسی ارشد هنر منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنرمنابع آزمون کارشناسی ارشد هنر منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر, منابع آزمون ارشد هنر, منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر, منابع آزمون هنر, منابع کنکور هنر, آزمون هنر, کنکور هنر, کنکور ارشد هنر, کنکور کارشناسی ارشد هنر, ازمون کارشناسی ارشد هنر, ازمون هنر, ازمون ارشد هنر

طبقه بندی موضوعی

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎریخی

 

 

مجموعه ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی با کد 1353 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه و  شبانه ( نوبت دوم )  دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی با گرایش های  حفاظت و مرمت میراث معماری و حفاظت و مرمت میراث شهری می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشدﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .

 

” رشته ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی با کد 1353در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه و شبانه ( نوبت دوم ) دانشجو می پذیرد . “

 

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی شامل 100 انتخاب برای هر داوطلب است . در ادامه ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی برای هر رشته محل مشخص شده که که این آمار بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد است . داوطلبان باید با توجه به آنچه که در نتایج کارشناسی ارشد 96 اعلام خواهد شد وضعیت مجاز به انتخاب رشته خود را مشاهده کنند . هر داوطلب با توجه به رتبه ای که در کنکور ارشد 96 کسب کرده یا هم در دوره روزانه و هم  دوره های غیر روزانه ( شامل دانشگاه های نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس های خودگردان ) مجاز به انتخاب رشته می شود یا فقط در دوره های غیر روزانه . اعلام علاقه مندی به دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی در کنکور کارشناسی ارشد ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی می تواند در زمان ثبت نام کنکور ارشد 96 یا زمان انتخاب رشته ارشد 96 با خرید کارت اعتباری انجام شود . توصیه می کنیم ترتیب این 100 انتخاب را فقط براساس علاقه ، دوری و نزدیک ، هزینه و کیفیت دانشگاه ها مرتب کنید و موضوعاتی مانند شانس قبولی را در چینش انتخاب هایتان دخیل نکنید . لازم به ذکر است تفاوت دوره های روزانه و نوبت دوم ( شبانه ) کلیه دانشگاه ها تنها در شهریه پرداختی دانشجویان است و هیچ تفاوتی از لحاظ اعتبار مدرک ، اساتید و محل برگزاری کلاس ها با یکدیگر ندارند .بین دوره روزانه و پردیس خودگردان هم غیر از موضوع شهریه ، در بعضی دانشگاه ها محل برگزاری کلاس ها متفاوت است و در بعضی دانشگاه ها تفاوت کمی در اساتید دارند . باتوجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد ، برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی 96 که قصد انتخاب رشته در هر دو مجموعه دانشگاه را دارند مطالعه مقالات انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 ، تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی را توصیه می کنیم . نکته مهم دیگر ارتباط کد ضریب های درج شده در دفترچه انتخاب رشته با کارنامه است . زیرگروه هایی که در نتایج ارشد 96 درج شده است به دلیل تفاوت در ضریب دروس ، با یکدیگر متفاوت هستند . بنابراین برای بررسی وضعیت خود در هر کد ضریب ، باید با گرایش های مربوط به آن کد ضریب آشنایی داشته باشید که در زیر توضیح داده شده است :

زیرگروه 1 : رشته ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎرﻳخی با گرایش های  حفاظت و مرمت میراث معماری و حفاظت و مرمت میراث شهری

 


 

منابع کنکور ارشد مرمت و اﺣﻴﺎی اﺑﻨﻴﻪ و بافت ﻫﺎی ﺗﺎریخی

 

آسیب شناسی:

 

1.       تکنولوژی مرمت معماری (اصلی)

 

2.       جزوه آسیب‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اصلی)

 

3.       دوازده درس مرمت (اصلی)

 

4.       آسیب‌شناسی رضازاده (اصلی)

 

5.       رطوبت ـ ماساری (اصلی)

 

6.       آسیب‌شناسی خوشنویس (اصلی)

 

7.       حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستان شناسی (نایاب)  (اصلی)

 

8.       پایدار کردن سازه‌های آجری (فن‌های مداخله) (اصلی) (فقط صفحات مرتبط مطالعه شود / فرمولها و اثبات آنها نیازی نیست)

 

9.       فیلدن (تکمیلی)

 

10.   کاربری پژوهش‌های آزمایشگاهی در حفظات و مرمت بناهای تاریخی (تکمیلی)

 

 

 

سازه:

 

1.       جزوه سازه بناهای سنتی انجمن مهرازی ایران  (اصلی)

 

2.       مجله اثر ۲۰ و ۲۴ (اصلی)

 

3.       آژند و آمود - بزرگمهری (اصلی)

 

4.       نیارش سازه های تاقی - معماریان (تکمیلی)

 

5.       مواد و مصالح - آقای حامی (تکمیلی)

 

6.       مقاله حفاظت بنا های سنگی - رسول وطن دوست (تکمیلی)

 

7.       علل فرسودگی بناهای سنگ رسول وطن دوست (تکمیلی)

 

 

 

تاریخ معماری:

 

1.       معماری جهان ـ زارعی (اصلی)

 

2.       سبک شناسی ـ پیرنیا (اصلی)

 

3.       جزوات کلاسی دکتر رنجبر (اصلی)

 

4.       سیر هنر در تاریخ ۱ و ۲ «پیش‌دانشگاهی» (اصلی)

 

5.       فرهنگ مهرازی ایران (اصلی) (نایاب)

 

6.       آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران (بخشهای مربوط به معماری) «پیش‌دانشگاهی»  (اصلی)

 

7.       آشنایی با بناهای تاریخی «پیش‌دانشگاهی» (اصلی)

 

8.       بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران «پیش‌دانشگاهی» (اصلی)

 

9.       تاریخ هنر ایران «پیش‌دانشگاهی» (اصلی)

 

10.   مجلات معماری  و فرهنگ شماره‌های: 1 و 2 و 16 و 17 و 18 و 19 (اصلی)

 

11.   آشنایی با معماری اسلامی ایران ـ پیرنیا (اصلی)

 

12.   کتاب ۲ جلدی اصول و روشهای طراحی شهری آقای توسلی (تکمیلی)

 

13.   اقلیم و معماری «توسلی» (تکمیلی)

 

14.   معماری ایران ـ آرتور پوپ (تکمیلی)

 

15.   جزوات کلاسی آقای معماریان (تکمیلی)

 

16.   تاریخ معماری مدرن ـ بنه ولو ـ ترجمه سیروس باور (تکمیلی)

 

17.   معماری معاصر غرب ـ قبادیان (تکمیلی)

 

18.   ابنیه سنتی ـ وحید قبادیان (تکمیلی)

 

19.   از شار تا شهر ـ حبیبی(تکمیلی)

 

20.   معماری مسکن (اجرای ساختمان در معماری برون گرا و دورنگرا) - آقای معماریان (تکمیلی)

 

21.   ماد، هخامنشی، ساسانی .. (تکمیلی)

 

22.   مجموعه کتابهای کنگره بم (هر سه دوره ـ 15 جلد) (تکمیلی)

 

23.   مطالعه تمام مجلات اثر (تکمیلی)

 

 

 

مبانی نظری مرمت:

 

1.       تاریخ حفاظت معماری (ترجمه‌ی طالبیان) (اصلی)

 

2.       باز زنده سازی شهرها و بناهای تاریخی ـ دکتر فلامکی (اصلی)

 

3.       مجلات هفت شهر با موضوعات مرمت و مرمت شهری (شماره های ۳ و ۴و ۱۱ و ۱۲و ۱۳) (تکمیلی و اصلی)

 

4.       مبانی نظری - رضازاده (اصلی)

 

5.       مبانی نظری خوشنویس (اصلی)

 

6.       مبانی نظری حناچی (اصلی)

 

7.       مرمت شهری ـ دکتر سید محسن حبیبی(اصلی)

 

8.       مجلات آبادی شماره‌های: ۴۵ و ۴۹ و 51 و52 (اصلی)

 

9.       تئوری مرمت (سزاره براندی/ ترجمه پیروز حناچی) (اصلی)

 

10.   راهنمای مدیریت برای محوطه‌های میراث جهانی (یوکایوکیلتو / ترجمه پیروز حناچی) (اصلی)

 

11.   بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (حناچی و دیگران) (اصلی)

 

12.   سیری در تجارب جهانی مرمت شهری «از ونیز تا شیراز » ـ دکتر فلامکی (اصلی) (تصاویر این کتاب مهم می‌باشند)

 

13.   مجموعه مقالات اولین سمینار وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی (به کوشش دکتر فلامکی) (اصلی)

 

14.   جزوه‌ی بافت شهید بهشتی (اصلی)

 

15.   جزوه‌ی مبانی نظری شهید بهشتی (اصلی)

 

16.   تاریخ شکل گیری شهر (ایران و غرب) ـ دکتر فلامکی (تکمیلی)

 

17.   مجلات صفه (تکمیلی)

 

18.   منشور آتن ـ فلامکی (تکمیلی)

 

19.   مجموعه کتاب‌های نوسازی بافت‌های تاریخی (علیرضا عندلیب) (تکمیلی)

 

 

 

زبان :

 

1.       زبان عمومی (اصلی)

 

2.       Architectuer - رستگارپور (دروس ۱۵ و ۷ و ۸ و ۱۴) - دروس از راست به چپ به ترتیب اولویت ذکر شده (اصلی)

 

۵۰۴ لغت (اصلی)

  • ۹۶/۰۶/۲۸
  • منابع آزمون هنر منابع آزمون هنر

آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

آزمون های مرحله ای

آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

برنامه ریزی تحصیلی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد

جدیدترین من

جزوات کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دروس امتحانی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

رتبه یک

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش تکمیلی امیرکبیر

سوالات آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

مشاوره با رتبه یک

مشاوره تحصیلی

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها

منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها

منابع آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی تضمینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی سراسری

منابع ارشد مرمت و احیای بناها

منابع ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منابع کنکور ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه آزاد

کنکور ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

گرایش های کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی